Rentmeesterschap

Rentmeesterschap, ook wel eens “privaat beheer” of “patrimonium beheer” genoemd, houdt in dat wij het zakelijke en financiële beheer van uw vastgoedpatrimonium voor u waarnemen.

rentmeesterschap bij immoDevelopment

Taken van de rentmeester:

De rentmeester is verantwoordelijk voor het beheer en het optimaal rendement van private eigendommen / kavels en treden dus op als gemandateerde (volmacht door de eigenaar), in zijn relatie tot een huurder, of huurders.

De rentmeester:

» Staat in voor het volledig privatief beheer van de hem toevertrouwde private kavels
» Zal, in het geval de klant eigenaar is van het volledige gebouw, veelal ook zorgen voor de opvolging van de gemeenschappelijke gebouwdelen
» Harmoniseert de belangen van eigenaar en huurder(s)
» Zorgt voor een zo hoog mogelijk rendement van het eigendom
» Heeft als concrete taken o.a. :

  • Het innen van de huren en het tijdig en correct indexeren van de huurprijzen
  • Het opvolgen van de rentabiliteit van het betrokken goed
  • Het fungeren als aanspreekpunt / contactpersoon voor de huurders
  • Het ontlasten van de eigenaar bij mogelijke problemen en zorgen ter zake
  • Het treffen van maatregelen en/of het uitwerken van voorstellen i.v.m. noodzakelijke of wenselijke herstellingen en renovaties
  • Het direct laten uitvoeren van kleinere herstellingen of dringende maatregelen indien met de eigenaar zo overeengekomen
  • Het onderhouden van een goed contact met de eigenaar en hem betrekken in de uitvoeringsafspraken en –beslissingen
  • Coördineren van grote werken na overeenkomst met eigenaar

Het specifieke mandaat en het takenpakket op zowel administratief, financieel als technisch gebied worden in onderling overleg vastgelegd en kunnen dan ook van situatie tot situatie verschillen.

Binnen ImmoDevelopment bvba is voor het rentmeesterschap een team van gespecialiseerde mensen actief, die elk hun specifieke toegevoegde waarde hebben.

Aangezien de taak van de rentmeester sterk kan verschillen, is maatwerk noodzakelijk door een persoonlijk contact met de eigenaar. Zo kan het takenpakket van de rentmeester continu worden bijgestuurd. U kan ons telefonisch contacteren of hier een persoonlijke offerte aanvragen.

Voor alle verdere inlichtingen steeds bereikbaar op 09/311.85.11, op [email protected] of vul één van de aanvraagformulieren in op deze website.

Contacteer ons